Domácnosť

Stačí zadať počet osôb vo vašej domácnosti a požadovaný štandard bývania. Všetko ostatné vyriešime za vás. Všetky prednastavené údaje môžete samozrejme ľahko upraviť podľa svojich požiadaviek.

Počet osôb v domácnosti

Podľa toho, koľko osôb bude v dome bývať, vám konfigurátor navrhne vhodný počet izieb.

Štandard bývania

Štandardom bývania ovlyvníte veľkosť jednotlivých miestností a počet miestností na jedného obyvateľa domu. Tato voľba taktiež ovlyvňuje výslednú cenu domu.

Počet izieb


Architektúra

V prvom kroku si zvoľte typ domu, následne si vyberte typ strechy a jej prípadný sklon. Nakoniec si vyberte štýl domu, ktorý sa vám páči z našej galérie. Môžete si taktiež navoliť doplňujúce nastavenia súvisiace so vzhľadom domu - veľkosť okien, možnosť podpivničenia, prípadne rôzne spôsoby parkovania.

Typ domu

Voľba ovlyvní počet poschodí Vášho domu.

Typ strechy

Tvar strechy určí základný tvar Vašho domu. V niektorých lokalitách je tvar strechy predpísaný územným plánom.

Sklon strechy

Sklon strechy ovplyvní výšku a siluetu vášho domu. Táto voľba ovplyvňuje typy domu v galérii a nemá priamy vplyv na orientačnú cenu domu.

Štýl domu

Vyberte si z galérie štýl domu, ktorý sa vám páči. Farbu a štruktúru fasády, strechy a okien si upravíte kliknutím na tlačidlo VIZUALIZÁCIA na záložke vpravo. Vybraný štýl domu nemá vplyv na výpočet ceny.


Veľkosť presklenia

Veľkosť presklenia má vplyv na vzhľad domu, jeho energetickú náročnosť a cenu celého domu.

Parkovanie

Konštrukcia

Vybrali sme najlepšie stavebné materiály pre váš dom a rozdelili sme ich do kategórií podľa ich technickej úrovne. Všetko môžete ľahko zmeniť a zistiť, aký vplyv majú vaše rozhodnutia na konečnú cenu domu.

Technické riešenie

Technickou úrovňou meníte vlastnosti konštrukcií Vášho domu a jeho cenu.


Výber preferovaných zvislých konštrukcií

Obvodové steny

obvodové steny z brúsených tehál hrúbky 380 mm

Vnútorné nosné steny

vnútorné nosné steny z brúsených tehál hrúbky 250 mm

Vnútorné nenosné steny

steny z brúsených tehál pre nenosné priečky hrúbky 140 mm

Vnútorné omietky

Vnútorná vápennocementová omietka s maľbou

Vnútorné obklady

Systém lepenia dlaždíc

Výber preferovanej strešnej konštrukcie - šikmá

Strešné konštrukcie - šikmá strecha

Keramická krytina s PHV, latovanie na doskovom debnení

Výber preferovaných výplní otvorov - fasádny

Okná - fasádne

Dvere - vchodové

Interiérové dvere

Garážová brána

Typ tieniacej techniky

Výber preferovaného typu fasády

Fasádny systém

Výber preferovaných vodorovných konštrukcií

Podlaha na teréne - bez podlahového vykurovania

Na zemi, rozprestierajúca sa vrstva betónového poteru, izolácia z penového polystyrénu

Podlaha na teréne - s podlahovým vykurovaním

Na zemi roznášacia vrstva betónového poteru, izolácia z penového polystyrénu, teplovodné podlahové vykurovanie

Vnútorný strop

Z nosníkov a vložiek, keramických, s nadstavbou

Hrubá podlaha - bez podlahového vykurovania

Na strope roznášacia vrstva betónového poteru, izolácia z penového polystyrénu

Hrubá podlaha - s podlahovým vykurovaním

Na strope roznášacia vrstva betónového poteru, izolácia z penového polystyrénu, teplovodné podlahové vykurovanie

Nosná konštrukcia plochej strechy

Z nosníkov a vložiek, keramických, s nadstavbou

Nášľapná vrstva - suché prevádzky

Nášľapná vrstva - mokré prevádzky

Základová doska

monolitická

Hydroizolácia podlahy na teréne

Výber preferovaných strešných krytín - šikmá

Strešná krytina - šikmá strecha

Výber preferovaných izolačných vrstiev plochej strechy

Izolačného súvrstvia plochej strechy

Výber preferovaných výplní otvorov - strešné

Okná - strešné

Technika

Vyberte si ideálny systém vykurovania a prípravy teplej vody. Môžete tiež nakonfigurovať klimatizáciu, rekuperáciu tepla alebo solárnu energiu.

Primárny zdroj energie

Rozhodnite, aký typ paliva využijete na ohrev teplej vody. Nezabudnite na dostupné možnosti na vašom pozemku a to, že pre kotle na tuhé palivo potrebujete technickú miestnosť zvolenú na časti DOMÁCNOSŤ. Najlepší pomer obstarávacích a prevádzkových nákladov poskytujú plynové kotle. Tepelné čerpadlá sú najlacnejším riešením pre domy, ktoré nemajú plynovú prípojku. Kotle na pelety majú obstarávacie náklady porovnateľné s tepelnými čerpadlami, prevádzkové náklady sú vyššie, ale sú najekologickejším zdrojom energie.

Spôsob vykurovania

Máte radšej teplo od nôh alebo klasiku? Voľba má vplyv na cenu domu.

Výber preferovaného systému vykurovania a prípravy teplej vody

Systém vykurovania a prípravy teplej vody

Doplnkový zdroj

Pokiaľ si prajete prikurovať alebo si iba urobiť pohodu pri ohni, zvoľte si doplnkový zdroj tepla.

Výber preferovaného komína

Komín

Výber preferovaného systému núteného vetrania

Systém núteného vetrania


Výber preferovaného systému chladania

Systém chladenia

Typ fotovoltaického systému

Výber preferovaného fotovoltaického systému

Fotovoltaický systém

Inteligentný dom

Váš dom môže byť vybavený systémami riadenia osvetlenia, vykurovania, audia, elektroinštalácie, zabezpečenia proti vlámaniu a požiaru alebo automatickými dverami. To všetko môže byť prepojené do jednej riadiacej jednotky a ovládané telefónom alebo počítačom pre každú miestnosť zvlášť. Štandardné riešenie obsahuje inteligentnú elektroinštaláciu, ktorá Vám napríklad pri opustení domu vypne zásuvky, na ktoré je napojená varná kanvica a pod. Nadštandard potom zahŕňa centrálne riadenie všetkých systémov vo Vašom dome.

Hospodárenie s vodou

Okolie domu

Detské ihrisko, záhradný domček, veľkosť bazéna alebo typ oplotenia - to všetko urobí z vášho pozemku príjemné miesto na trávenie voľného času. Na základe našich skúseností sme navrhli základné možnosti a zvyšok je na vás. Možnosti tejto konfigurácie sa zobrazujú ako samostatné položky ale sú tiež zahrnuté v celkovej cene.

Typ konštrukcie bazéna

Typ konštrukcie výrazne ovlyvňuje cenu, ale i životnosť a kvalitu.

Výber preferovaného bazéna

Bazén

Dĺžka oplotenia

Dĺžku plotu ovplyvňuje nielen veľkosť pozemku, ale aj počet susedov, ktorí už plot postavili.

Typ konštrukcie oplotenia - predná strana

Predná strana oplotenia výrazne ovlyvní charakter Vášho bývania. Jeho výber môže byť obmedzený miestnymi regulatívmi.

Typ výplne oplotenia - predná strana

Typ výplne má vplyv na celkový dojem, ale aj na životnosť a náročnosť údržby.

Výber preferovaného oplotenia - predná strana

Oplotenie

Typ konštrukcie oplotenia - bočné strany

Bočné strany oplotenia môžu vytvoriť pocit súkromia alebo naopak pozemok presvetliť a opticky ho prepojiť so susednými.

Typ výplne oplotenia - bočné strany

Typ výplne má vlyv na celkový dojem, ale i životnosť a náročnosť údržby.

Výber preferovaného oplotenia - bočná strana

Oplotenie

Typ konštrukcie oplotenia - zadná strana

Zadná strana oplotenia môže vytvoriť pocit súkromia alebo naopak pozemok presvetliť a opticky ho prepojiť so susednými.

Typ výplne oplotenia - bočná strana

Typ výplne má vlyv na celkový dojem, ale i životnosť a náročnosť údržby.

Výber preferovaného oplotenia - zadná strana

Oplotenie

Veľkosť spevnených plôch ovplyvňuje vzdialenosť domu od cesty, veľkosť pozemku a domu, ale napríklad aj počet áut. Množstvo spevnených plôch môže byť obmedzené miestnymi predpismi.

Materiál

Výber materiálu spevnených plôch výrazne ovlyvní celkový dojem okolia domu.

Typ dlažby

Typ a farba dlažby podčiarkne architektúru nehnutelnosti.

Výber preferovaného materiálu spevnených plôch

Spevnená plocha

Materiál

Výber materiálu má zásadný vplyv na cenu, ale taktiež na celkový dojem, životnosť a náročnosť údržby.

Výber preferovaného detského ihriska

Detské ihrisko

Materiál

Výber materiálu má zásadný vlyv na cenu, ale taktiež na celkový dojem, životnosť a náročnosť údržby.

Veľkosť

Veľkosť záhradného domčeka býva priamo úmerná veľkosti záhrady.

Výber preferovaného záhradného domčeka

Záhradný domček

Materiál

Materiál odporúčame zvoliť s ohľadom na požadovanú veľkosť zatienenej terasy.

Výber preferovanej pergoly

Pergola

Lokalita

Určenie typu pozemku slúži projektantovi pre kontrolu zhody zamýšľaného tvaru Vášho domu s požiadavkami územného plánu. Nemá priamy vplyv na cenu, ale môže sa stať, že Vami vybraný dom nebude možné na danej parcele postaviť a bude nutná jeho úprava. Napríklad zníženie výšky domu alebo zmena sklonu, či tvaru strechy a pod.

Orientacia hlavného vchodu

Určenie typu pozemku slúži projektantovi pre kontrolu zhody zamýšľaného tvaru Vášho domu s požiadavkami územného plánu. Nemá priamy vplyv na cenu, ale môže sa stať, že Vami vybraný dom nebude možné na danej parcele postaviť a bude nutná jeho úprava. Napríklad zníženie výšky domu alebo zmena sklonu, či tvaru strechy a pod.

Typ pozemku

Určenie typu pozemku slúži projektantovi pre kontrolu zhody zamýšľaného tvaru Vášho domu s požadavkami územného plánu. Nemá priamy vplyv na cenu, ale môže sa stať, že Vami vybraný dom nepôjde na danej parcele postaviť a bude nutná jeho úprava. Napríklad zníženie výšky domu alebo zmena sklonu, či tvaru strechy a pod.

Profil pozemku

Profil pozemku je dôležitý pre spôsob riešenia základov a pre rozhodnutie, či vo veľmi strmom svahu nebude výhodnejšie dom podpivničiť. Svahovitosť pozemku môže mať veľký dopad na cenu domu a tieto náklady nie je možné jednoducho vypočítať. Cenu určí po diskusii Váš projektant.

Zvoľte farbu fasádyZobrazené farby sú len orientačné
Zvoľte farbu obkladuZobrazené farby sú len orientačné
Zvoľte farbu strechyZobrazené farby sú len orientačné
Zvoľte farbu drevaZobrazené farby sú len orientačné
Pre tento dom nie je k dispozícii 3D model.

Dom pre:

2 deti
2 rodičia
0 prarodičov
0 ďalších

Úžitková plocha:

Štandard bývania:

65,1 m²
Vyvážené

Obstarávacie náklady

Celková cena na kľúč:

215 000,- €

Hrubá stavba:87 000,- €
Dokončenie výstavby domu:102 000,- €
Okolie domu:27 000,- €

Nárok na zvýhodnenú cenu stavebných materiálov

Cena zahŕňa náklady na stavebné konštrukcie, technické vybavenie, prieskumné a projektové práce, náklady spojené s umiestnením budovy a inžinierske práce. Cena zahŕňa DPH vo výške 20 % a finančnú rezervu vo výške 5 %. V cene nie sú zahrnuté náklady na pozemok a vybavenie domu nábytkom a spotrebičmi.

Teraz máte jedinečnú príležitosť ovplyvniť konečnú cenu svojho domu, či už ide o stavbu svojpomocne alebo na kľúč. Pri odosielaní konfigurácie vyplňte krátky nezáväzný formulár a získajte poukaz na zľavu na kvalitné stavebné materiály.

Dodatočné informácie

Platnosť konfigurácie je 3 mesiace. Po odoslaní konfigurácie do vášho e-mailu dostanete aj odkaz, pomocou ktorého sa k tejto konfigurácii môžete v budúcnosti vrátiť. Potom budete môcť upraviť jeho parametre podľa potreby. Platnosť tohto odkazu je 3 mesiace od odoslania. Každý, kto má toto prepojenie, bude môcť túto konfiguráciu zobraziť. Po každej zmene a odoslaní sa vygeneruje nové prepojenie.

Výstupom konfigurácie je dokument PDF, ktorý dostanete do e-mailu. Obsahuje podrobný prehľad možností konfigurácie vrátane odkazu na spätnú úpravu jednotlivých parametrov.

Ak ste s konfiguráciou spokojní, je to ideálny základ s potrebnými informáciami pre vášho projektanta. Dokument PDF obsahuje aj odkazy na jednotlivé skladby štruktúry, ktoré vám uľahčia prácu pri navrhovaní konečného projektu.

Gratulujeme, konfigurácia je pripravená na odoslanie

Po odoslaní kontaktného formulára budú vaše osobné údaje použité v rozsahu uvedenom vyššie na účely spracovania vašej žiadosti spoločnosťou Wienerberger s.r.o. alebo jednou z vyššie uvedených partnerských spoločností tu. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na stránke tu.

Zaškrtnutím políčka nižšie dávam súhlas spoločnosti Wienerberger s.r.o. IČO: 31418821, na spracovanie mojich vyššie uvedených osobných údajov na nižšie uvedený účel.

* Polia označené hviezdičkou sú povinné
Aktualizácia…
Aplikácia dostala zlé údaje alebo internú chybu servera. Obnovte okno pomocou klávesu F5 a skúste to znova.